Ανάρτηση Πολεοδομικής Μελέτης για το Πικέρμι: Πρόσκληση, διαδικασία ενημέρωσης, προθεσμία ενστάσεων

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Τρίτη 28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου η πρώτη ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης για την περιοχή του Πικερμίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για 20 ημερολογιακές ημέρες προκειμένου να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους.

Ακολουθεί αναλυτικά η επίσημη πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΥΡΙΩΝ Η ΝΟΜΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση Πολεοδομικής Μελέτης – στάδιο Β1 – με τίτλο: «Κτηματογράφηση και Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης και Πράξη Εφαρμογής Πικερμίου Νομού Αττικής»

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρίθμ 36/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΡΨΤ1Ω16-ΔΝΡ), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Πικερμίου, Ολυμπιονικών 4, Πλατεία Αγ. Χριστοφόρου, Πικέρμι, τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως τις 13.00, από την 28η/02/2023 και για 20 ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να λάβουν γνώση του Πολεοδομικού Σχεδίου και να υποβάλλουν Δηλώσεις Ιδιοκτησίας.

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στο πρωτόκολλο του Δήμου , ή ηλεκτρονικά στο e-mail: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr

Η Πολεοδομική Μελέτη καθώς και οδηγίες για την υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.rafina-pikermi.gr.

Διεκπεραιώσεις παντώς τύπου

site: kepiteasy.gr ή καλέστε μας στο 2104406069