Άρθρο του Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην εφημερίδα «Τα Νέα»

Χθες η Βουλή υπερψήφισε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την κύρωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ). Ολοκληρώνεται, έτσι, ακόμα ένα – το 2ο κατά σειρά, μετά την Κωδικοποίηση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – σημαντικό βήμα στη μεθοδική, επιδραστική μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης στο πεδίο της φορολογίας.

Προσπάθεια η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας διαφορετικής κουλτούρας, που θα αντιστοιχεί στα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις των αρχών της δίκαιης φορολογικής μεταχείρισης και της αναλογικότητας, και θα βασίζεται στη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη διαλεκτική του φορολογικού μας συστήματος, με σκοπό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Η νομοθετική κωδικοποίηση δεν είναι μια «στείρα» διαδικασία. Είναι μια εργασία επίπονη και σοβαρή, η οποία απαιτεί όραμα. Το δικό μας όραμα είναι να παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό, στους παραγωγικούς, εμπορικούς και οικονομικούς φορείς της χώρας το σύνολο της φορολογικής νομοθεσίας με εύληπτο και συστηματικό τρόπο, ως προς τη δομή και τη διάρθρωσή του.

Αυτό το εργαλείο στα χέρια μας, δηλαδή ο νέος Κώδικας, μπορεί να είναι η βάση για να συζητήσουμε, στη συνέχεια, την ανάγκη συνολικότερης αναμόρφωσης εκεί όπου διαπιστώνεται, από τη διαρκή διαβούλευση με τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας, ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω απλούστευσης.

Ο υφιστάμενος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, κατά τα τελευταία 9 έτη που ισχύει και εφαρμόζεται, έχει τροποποιηθεί πολλές φορές, σε διάφορες χρονικές φάσεις, είτε μεμονωμένα είτε πιο συστηματικά. Δύο είναι, κυρίως, οι κατηγορίες των τροποποιήσεων που επήλθαν και επηρεάζουν το περιεχόμενό του:

  • Τροποποιήσεις που εστίαζαν στις – κρίσιμες κάθε φορά – τροποποιούμενες διατάξεις, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις αλληλένδετες διατάξεις του Κώδικα ή την επίπτωση που αυτές είχαν στην ενιαία ορολογία, στη συνέπεια και στην ενότητα των προβλέψεων του Κώδικα.
  • Νομοθετικές παρεμβάσεις εκτός του Κώδικα που επηρέαζαν ρυθμίσεις του, όπως μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, στη νομοθεσία για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα κ.λπ., καθώς και οργανωτικές μεταβολές που επηρεάζουν το περιεχόμενο του Κώδικα, όπως η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να έχει γίνει η αντίστοιχη νομοθετική εναρμόνιση, με ανάλογη προσαρμογή του περιεχομένου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Αυτές ακριβώς τις αναντιστοιχίες στο περιεχόμενο ή τις νομοτεχνικές ασυνέπειες μεταξύ διαφορετικών άρθρων αλλά και εντός των ιδίων άρθρων του Κώδικα, και της παραμονής σε αυτόν ρυθμίσεων που πλέον είναι ανενεργές – είτε επειδή έχουν αντικατασταθεί οι ίδιες σιωπηρά με νεότερες διατάξεις είτε επειδή οι προϋποθέσεις και οι όροι εφαρμογής τους έχουν καταργηθεί από νεότερες διατάξεις –, καθώς και ρυθμίσεων που έχουν εξαντλήσει το ρυθμιστικό τους περιεχόμενο, θεραπεύει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Η κύρωσή του είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας, για να διασφαλιστεί η λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης και για να εξασφαλιστεί η προστασία των διοικούμενων, σε νομοθετικό περιβάλλον – κατά το δυνατόν – ασφαλές και διαφανές.

Σε ένα περιβάλλον, δηλαδή, το οποίο καλλιεργεί την εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και του Κράτους και αφορά όλους τους εφαρμοστές και ερμηνευτές της φορολογικής νομοθεσίας που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, Διοίκηση και δικαστήρια, αλλά και τους φορολογούμενους, πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και τους επαγγελματίες του κλάδου, συμβάλλοντας, έτσι, καθοριστικά στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης και για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Διεκπεραιώσεις παντώς τύπου

site: kepiteasy.gr ή καλέστε μας στο 2104406069