Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο συνέδριο «Ψηφιακός μετασχηματισμός: Η κινητήρια δύναμη για τη συνεχή ανάπτυξη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα»

Θέλω να ευχαριστήσω την Palladian Conferences για την πρόσκληση που μου απηύθυνε να χαιρετίσω τις εργασίες του σημερινού συνεδρίου της.

Συνέδριο που αναδεικνύει ένα κομβικής σημασίας θέμα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και, πρωτίστως, την ανάπτυξη τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, άρα και συνολικά της ελληνικής οικονομίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την αρχή της θητείας της, έθεσε ως μία από τις βασικές προτεραιότητές της την προώθηση της ψηφιοποίησης του Κράτους και του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.

Προτεραιότητα στην οποία ανταποκρίθηκε με συνέπεια, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, παρά τις αντίξοες – διεθνώς – συνθήκες που διαμόρφωσαν οι διαδοχικές πολύ-επίπεδες κρίσεις την τελευταία τριετία.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από πολλά αξιόλογα επιτεύγματα, όπως είναι, στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, τα εξής:

  • Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με κυριότερες τη νέα ψηφιακή πύλη “myAADE” και τις εφαρμογές “myΘέρμανση”, “myCAR” και “myPROPERTY”.
  • Η προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων για τις επιχειρήσεις, με στόχο την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με τη δημιουργία και λειτουργία της πλατφόρμας “myDATA” και της εφαρμογής “timologio” της ΑΑΔΕ.
  • Η δημιουργία της εφαρμογής valuemaps.gov.gr, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα, εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού στην οποία ανήκει το ακίνητο που τους ενδιαφέρει, αλλά και να υπολογίζουν την αντικειμενική αξία του.
  • Η εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών των περισσότερων φορέων του Δημοσίου με e-δικαιολογητικά, χάρη στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών».
  • Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο αλλά και προς επιχειρήσεις με νέες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
  • Η υλοποίηση, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», του έργου Gov-ERP «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση», μέσω του οποίου θα παρέχεται σε πραγματικό χρόνο ακριβής και εύλογη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Κεντρικής Διοίκησης, αλλά και του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της περιουσιακής διάρθρωσής τους.
  • Οι πολυάριθμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν σε ελάχιστο χρόνο και κατέστησαν εφικτή την υλοποίηση κομβικών μέτρων στήριξης έναντι των οικονομικών επιπτώσεων των εξωγενών κρίσεων.

Ενδεικτικά, αναφέρω:

– Το “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ για τους δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, της επιδότησης παγίων δαπανών κ.λπ., μέσω του οποίου διατέθηκαν συνολικά 9,1 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-2021, με όρους διαφάνειας, οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, σε περισσότερες από 752.000 επιχειρήσεις.

– Την εφαρμογή ηλεκτρονικών δηλώσεων Covid της ΑΑΔΕ για την αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια την περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021, μέσω της οποίας έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 850 εκατ. ευρώ.

– Το “arogi.gov.gr”, που ενοποιεί όλα τα εργαλεία αρωγής, για την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, με μία μόνο αίτηση.

– Τα “Fuel Pass” και “Power Pass”, μέσω των οποίων διατέθηκαν συνολικά περίπου 600 εκατ. ευρώ για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια.

– Το “North Evia – Samos Pass”, με συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ και στόχο την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.

  • Οι μεταρρυθμίσεις, οι καινοτόμες πλατφόρμες και οι εφαρμογές που υλοποιήθηκαν και συμβάλλουν στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του λαθρεμπορίου και του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, με θετική επίδραση στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, εντάσσονται:

– Η επέκταση της χρήσης διασυνδεδεμένων online ταμειακών μηχανών και POS και η επέκταση της υποχρέωσης διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS.

– Η εφαρμογή “Appodixi” της ΑΑΔΕ.

– Η ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

– Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προς υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών (π.χ. Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων κ.ά.).

– Τα ψηφιακά εργαλεία για τη στήριξη δανειοληπτών και την αντιμετώπιση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, όπως είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» Ι και ΙΙ, η λειτουργία του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, οι ψηφιακές πλατφόρμες για την 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, τον «Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης» και το νέο πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες, με σκοπό τη στήριξη της κύριας κατοικίας τους.

Όλα τα παραπάνω συνεισφέρουν καθοριστικά στο μεγάλο ψηφιακό άλμα που είχε ανάγκη η χώρα μας.

Άλμα το οποίο, ωστόσο, δεν θα ήταν ολοκληρωμένο, εάν δεν προωθούσαμε, παράλληλα, ένα πλέγμα κινήτρων, εργαλείων, μεταρρυθμίσεων και έργων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Πλέγμα στο οποίο κομβικό ρόλο διαδραματίζει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στο πλαίσιο του οποίου θεσπίσαμε φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – επιλεγμένες δαπάνες που αφορούν σε ψηφιοποίηση, πράσινη οικονομία και ενέργεια εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%, από φέτος και για 3 έτη – και ενεργοποιήσαμε τη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», συνολικού προϋπολογισμού 445 εκατ. ευρώ.

Κυρίες και Κύριοι,

Από τον Ιούλιο του 2019, βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας μια σιωπηλή, αλλά αισθητή στην καθημερινή ζωή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, επανάσταση στα πεδία της ψηφιοποίησης του Κράτους και του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.

Επανάσταση η οποία βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και κάνει πράξη την ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας και της πατρίδας μας, διαμορφώνοντας μια νέα, δυναμική Ελλάδα, που ατενίζει το μέλλον με ρεαλιστική αισιοδοξία, γιατί κινείται σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργεί πολλές, καλές νέες θέσεις εργασίας, είναι κοινωνικά πιο δίκαιη, παραγωγική και εξωστρεφής.

Διεκπεραιώσεις παντώς τύπου

site: kepiteasy.gr ή καλέστε μας στο 2104406069