Χρηματοδότηση 8,99 εκατ. ευρώ για ολιστικό σύστημα παρακολούθησης & διαχείρισης δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 8.990.348,44€ κατάφερε να εξασφαλίσει ο Δήμος Μαρκοπούλου με την ένταξη της Πράξης «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5201842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».

Η χρηματοδότηση αφορά στην αντικατάσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας των υδρομέτρων, με νέα «έξυπνα» τελευταίας τεχνολογίας (15.000), καθώς και στην αντικατάσταση της πλειοψηφίας των συστημάτων ελέγχου διαρροών των δεξαμενών του Δήμου Μαρκοπούλου.

Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης των δεδομένων του συνόλου των υποδομών ύδρευσης. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει εφικτός ο ολοκληρωμένος έλεγχος και η παρακολούθηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και του συνόλου των υποδομών ύδρευσης, όπως και η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου.

«Μέσω της ιδιαίτερα υψηλής χρηματοδότησης που καταφέραμε και εξασφαλίσαμε για το Δήμο μας, καλωσορίζουμε μια νέα εποχή για τη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης σε ουσιαστικό επίπεδο. Επιπλέον μηδενίζουμε τη μη τιμολογούμενη κατανάλωση, μειώνουμε τις φαινόμενες και πραγματικές απώλειες και βελτιώνουμε την ορθολογική διαχείριση των υποδομών. Έτσι μειώνουμε και το κόστος συντήρησης και επισκευής των αντλιοστασίων, των προωθητικών συγκροτημάτων και του εξοπλισμού των δικτύων, με συνολικό θετικό αποτύπωμα μέσω της εξοικονόμησης των υδάτινων πόρων, σε μια εποχή όπου παγκοσμίως η έλλειψη νερού, αρχίζει να εκπέμπει σήμα κινδύνου» δήλωσε ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Κων. Αλλαγιάννης.

Πρόσθεσε δε ότι «η επαπειλούμενη κρίση των υδάτινων πόρων, αναμένεται να ανακύψει εν γένει, ως ένα από τα πιο σύγχρονα και επιτακτικά ζητήματα της ανθρωπότητας. Εμείς, μεριμνούμε και προνοούμε για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση του νερού, με μια συνολική προσπάθεια να αναμορφώσουμε τις αντίστοιχες υποδομές στον Δήμο μας».

Γραφείο Τύπου

Διεκπεραιώσεις παντώς τύπου

site: kepiteasy.gr ή καλέστε μας στο 2104406069