ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΡΑΦΗΝΑ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

ΑΘΗΝΑ – ΡΑΦΗΝΑΡΑΦΗΝΑ – ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΑΘΗΝΑ
05:55
06:15
07:05
08:20
09:40
10:30
11:10
12:20
13:20
14:10
15:10
16:10
17:10
18:15
19:15
20:45
22:40
06:15
06:50
07:35
08:15
08:50
09:50
11:20
12:35
13:20
14:20
15:05
16:05
17:35
18:50
19:50
21:05
22:50
05:55
07:05
08:20
10:30
12:20 

ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
13:20
14:10
15:10
16:10 

ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
17:10
18:15
19:15
20:45
22:40
05:45
06:15
07:15 

ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
09:00 

ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
10:45
12:30 

ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
13:45
14:45
15:45
17:00
18:00 

ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
19:15
20:30
22:15
ΑΘΗΝΑ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ – ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ – ΑΘΗΝΑ
05:55
06:15
07:05
08:20
09:40
10:30
11:10
12:20
13:20
14:10
15:10
16:10
17:10
18:15
19:15
20:45
22:40
06:00
06:30
07:15
07:45
08:30
09:30
11:00
12:15
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
18:30
19:30
20:45
22:30
08:20
17:10
18:15
10:30
18:55
20:15
ΑΘΗΝΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ – ΑΘΗΝΑΑΝΑΤΟΛΗ – ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ –
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
07:05
10:30
15:10
08:45
12:15
16:45
08:20
17:10

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ

10:20
18:45

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΘΗΝΑ – ΡΑΦΗΝΑΡΑΦΗΝΑ – ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ – Ν. ΜΑΚΡΗΝ. ΜΑΚΡΗ – ΑΘΗΝΑ
05:55
06:15
07:05
08:30
10:05
12:00
13:30
14:10
15:10
16:00
17:10
18:00
19:00
20:30
21:40
22:40
06:15
07:50
08:40
09:20
11:20
12:50
13:50
15:35
16:20
17:20
18:20
19:20
20:50
21:50
23:00
05:55
06:15
07:05
08:30
10:05
12:00
13:30
14:10
15:10
16:00
17:10
18:00
19:00
20:30
21:40
22:40
06:00
07:30
08:20
09:00
11:00
12:30
13:30
15:15
16:00
17:10
18:00
19:00
20:30
21:30
22:45
ΑΘΗΝΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ – ΣΟΥΛΙ- ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΑΓ ΜΑΡΙΝΑ- ΣΟΥΛΙ – ΑΘΗΝΑ
05:55
07:05
08:30
10:05

ΠΑΡΑΛΙΑ
12:00
13:30
15:10
16:00

ΠΑΡΑΛΙΑ
17:10
19:00
21:40
22:40

05:45
07:15
08:30

ΠΑΡΑΛΙΑ

10:45
12:00

ΠΑΡΑΛΙΑ

13:15
15:30

ΠΑΡΑΛΙΑ

16:45
17:30

ΠΑΡΑΛΙΑ

19:15
20:15
22:30
08:30
17:10

ΑΘΗΝΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

10:05
10:20
18:45

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ – ΑΘΗΝΑ

11:45

** Όλα τα δρομολόγια εκτελούνται μέσω Ραφήνας

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 29-7-2021.pdf
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΑΒΒΑΤΑ-ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1-8-2021.pdf

Πηγή: ktelattikis.gr

Διεκπεραιώσεις παντώς τύπου

site: kepiteasy.gr ή καλέστε μας στο 2104406069