Στην Περιφέρεια Αττικής το πρώτο βραβείο στον Ετήσιο Διαγωνισμό Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην κατηγορία «Βραβείο Καλύτερης Νέας Ιδέας»

Εύσημα του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Αυγερινού στους επιστήμονες της ομάδας, οι οποίοι εργάζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Το πρώτο βραβείο του Ετήσιου Διαγωνισμού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηση στην κατηγορία με τίτλο «Καλύτερη Νέα Ιδέα» για την θεματική κατηγορία «Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη» απονέμεται στην Πρόταση της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Ψηφιακός δυναμικός και πολυεπίπεδος αγροτικός χάρτης με υποβοηθούμενη κατάταξη της γεωργικής γης σε κατηγορίες παραγωγικότητας».

Ο Θεσμός των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως σκοπό την απονομή βραβείων σε φορείς του δημόσιου τομέα ή σε δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα καινοτόμες και πρωτοπόρες εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος στη χώρα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ από 25€

Πατήστε εδώ ή καλέστε μας στο 2104405464

Η επιτυχία μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη των πελατών που έχει χτιστεί από την επίτευξη των στόχων μας.

Η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε στον διαγωνισμό με επταμελή διεπιστημονική και διυπηρεσιακή Ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Ομάδα συμμετοχής στον διαγωνισμό αποτελείται από τους:

• Παύλο Χριστακόπουλο, Γενικό Δ/ντη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής
• Μαρία Στεφανοπούλου, γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, πρόεδρο της ΠΕΧΩΠ Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής
• Μαρία Κωνσταντοπούλου, γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, μέλος της ΠΕΧΩΠ Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής
• Αικατερίνη Θραβάλου, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής, μέλος της ΠΕΧΩΠ Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής
• Σαββούλα Ρηγανά, ιχθυολόγο της Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, μέλος της ΠΕΧΩΠ Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής
• Κωσταντία Ντούλα, γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, μέλος της ΠΕΧΩΠ Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής και
• Δρ. Εμμανουήλ Ψωμιάδη, επίκουρο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικό σε θέματα τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Η πρόταση αναπτύχθηκε μετά από εισήγηση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) ΠΕ Ανατολικής Αττικής, η οποία ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης και διατήρησης του πρωτογενούς τομέα και κατέγραψε την έλλειψη διαθέσιμων, οργανωμένων γεωχωρικών δεδομένων απαραίτητων για την επίλυση ζητημάτων χωροταξικού σχεδιασμού του αγροτικού χώρου της Περιφέρειας Αττικής. Η πρόταση αφορά στην δημιουργία ψηφιακού, δυναμικού και πολυεπίπεδου Αγροτικού Χάρτη της Περιφέρειας Αττικής με αποτύπωση της αγροτικής γης, διαβάθμισή της σε ποιότητες και κατάταξή της σε κατηγορίες παραγωγικότητας (χαμηλή, μέση, υψηλή). Η πλατφόρμα που θα υλοποιηθεί με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, θα αποτελεί μία καινοτόμο και πρωτοποριακή βάση δεδομένων σε επίπεδο χώρας, που θα περιλαμβάνει επικαιροποιημένα, αλληλοσυσχετιζόμενα και οργανωμένα γεωχωρικά δεδομένα χαρακτηρισμού της παραγωγικότητας των εκτάσεων γεωργικής γης. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, παρά μόνον ανοιχτές βάσεις με αποσπασματικά και διάσπαρτα δεδομένα, οι οποίες δεν είναι πάντα επικαιροποιημένες και δεν έχουν διαλειτουργικότητα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται και να επιβραδύνεται το έργο των αρμοδίων υπηρεσιών και να αποθαρρύνονται οι επενδύσεις.


Σχολιάζοντας αυτήν την μεγάλη επιτυχία της ομάδας της Περιφέρειας Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός σημείωσε:

“Πρώτη σε όλη την Ελλάδα, η Περιφέρεια Αττικής θα δημιουργήσει ψηφιακό αγροτικό χάρτη στοχεύοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα αγροδιατροφής και αγροτικής ανάπτυξης.

Αυτή η καινοτομία είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει απολύτως θετικά τις εξελίξεις που αφορούν σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης και θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό σημείο-κλειδί στην αξιοποίηση γεωχωρικών πληροφοριών.

Εξαιτίας αυτού, μεγαλύτερος ωφελημένος θα βγει τελικά ο πολίτης και για αυτό συγχαίρω εγκάρδια την διεπιστημονική ομάδα της Περιφέρειας μας, η συντριπτική πλειονότητα της οποίας αποτελείται από επιστήμονες που εργάζονται εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Αυτό προφανώς μας χαροποιεί ακόμη περισσότερο!”

About Post Author

Διεκπεραιώσεις παντώς τύπου

site: kepiteasy.gr ή καλέστε μας στο 2104406069