Ζουγανέλης Ιωάννης : «Νταντάδες της γειτονιάς»: Έρχονται με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ- Όσα πρέπει να ξέρετε.

Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή της δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς” 
Σύμφωνα με την απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκης Δανδόλου, τη σχετική πρόσκληση έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και καλούνται, από σήμερα, φορείς των δήμων και των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου να σχεδιάσουν και να αναδείξουν τους σχετικούς τοπικούς φορείς που θα αναλάβουν τη στελέχωση και την, καταρχήν πιλοτική, επιδοτούμενη φύλαξη παιδιών έως 12 ετών.

*ο κ.Ζουγανέλης Ιωάννης είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοχος  Master of Business Administration & Organization, MSc Applied Economics and Finance, BSC Marketing Management, Ενεργειακός Σύμβουλος  Ήρων, Μέλος Ένωσης Δημοσιογράφων(ΕΔΙΠΤ) και Ιδιοκτήτης της Επιχείρησης  ZICON Αναπτυξιακές Λύσεις.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.Τα συγχρηματοδοτούμενα κεφάλαια από την Ε.Ε. και το ελληνικό δημόσιο ανέρχονται σε 3.069.200 ευρώ και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα διατεθούν τα περισσότερα χρήματα  (1.851.608 ευρώ).

Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή της δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς” ThisIsESPA

Αφορά Φορείς : Δήμους & Περιφέρειες σε Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο

Πότε: 27/07/2020 08:00 έως 31/12/2021 ώρα 14:00

Στόχος
Σχεδιασμός & ανάδειξη τοπικών φορέων που θα αναλάβουν τη στελέχωση & καταρχήν την πιλοτική επιδοτούμενη φύλαξη παιδιών έως 12 ετών

Αρχικά στην φάση του σχεδιασμού θα
✅γίνει χαρτογράφηση και συγκριτική αποτύπωση αντίστοιχων δράσεων άλλων χωρών


✅διατυπωθούν προτάσεις για την υλοποίηση αντίστοιχης δράσης στην Ελλάδα (ανίχνευση αναγκών, περιγραφή συνεργασίας εμπλεκόμενων φορέων, κοστολόγηση, προσδιορισμός μεθοδολογίας υλοποίησης της δράσης κλπ)


✅γίνουν προτάσεις για τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της δράσης


✅ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της σε επιλεγμένους δήμους για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την καθολική εφαρμογή στο σύνολο της χώρας.

www.zicon.gr ,T. 2103009878 ,🔑 E. info@zicon.gr,🔑Στουρνάρη 49Α, Αθήνα

Διεκπεραιώσεις παντώς τύπου

site: kepiteasy.gr ή καλέστε μας στο 2104406069