ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Λαϊκή Συσπείρωση : Η Τοπική Διοίκηση, πιστή στους σχεδιασμούς της περιφέρειας, της κυβέρνησης και της ΕΕ, ψηφίζει τεχνικά προγράμματα και προϋπολογισμούς,με γνώμονα τα επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι τις ανάγκες μας.