«50 χρόνια Πολυτεχνείο» : Αγωνιζόμαστε και Διεκδικούμε

Αγωνιζόμαστε για μία γνήσια Δημοκρατία της Οικολογικής Οπτικής, για μία Οικολογική Δημοκρατία της αναγωγής της βιωσιμότητας σε θεσμικό επίπεδο, σε κάθε επίπεδο και σε κάθε άποψη της ζωής, ως αναγκαία προϋπόθεση για την δυναμική ισορροπία μεταξύ οικόσφαιρας και ανθρώπινης δραστηριότητας, μεταξύ οικόσφαιρας και των πολιτικώνοικονομικών και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στο εσωτερικό της ανθρώπινης κοινότητας.

Αγωνιζόμαστε για μία Οικολογική Δημοκρατία όπου η συμβατική οπτική του διακανονισμού των σχέσεων στο εσωτερικό της ανθρώπινης κοινότητας θα αναπτύσσεται απαραίτητα στο πεδίο της άνευ όρων παραδοχής της αξίας του περιβάλλοντος.

Αγωνιζόμαστε για μια Οικολογική Δημοκρατία ως πλαίσιο οριζόντιας διακυβέρνησης, όπου κάθε άτομο και κάθε κοινότητα θα δικαιούνται συμμετοχής στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, διαμορφωμένων στο πεδίο μιας γνήσια οικολογικής ευαισθησίας και της κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης.

Αγωνιζόμαστε για μία Οικολογική Δημοκρατία :
– Των ορίων και της οικολογικής ακεραιότητας, όπου η λειτουργική ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των οικολογικών διεργασιών, θα τίθενται ως όρια της ανθρώπινης δραστηριότητας.
– Της ισότητας και της δικαιοσύνης, ή της ισότιμης θεώρησης όλων από την σκοπιά της ελεύθερης πρόσβασης στα αγαθά που απαιτεί η πραγμάτωση της βιώσιμης ευημερίας – κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά – της ισότιμης θεώρησης ανθρώπου και οικοσυστημάτων και της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.
– Του δικαιώματος στην ουσιαστική συμμετοχή, ή του δικαιώματος του πολίτη, της κοινότητας και της κάθε συλλογικότητας, να συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν την ζωή τους.
– Της υπευθυνότητας, ή της υποχρέωσης του πολίτη και κάθε κοινότητας να διασφαλίζουν τη λήψη των αποφάσεων βάσει της αρχής της οικολογικής ακεραιότητας και της κοινωνικο-οικονομικής δικαιοσύνης.
– Της διαφορετικότητας, ή της υποχρέωσης σεβασμού της διαφορετικότητας οικοσυστημάτων, ειδών και γονιδίων, άγριων και οικόσιτων, τρόπων ζωής, αξιών και συστημάτων γνώσης, οικονομικών, πολιτισμικών και πολιτικών συστημάτων, εφόσον εναρμονίζονται με τις αρχές της ισότητας και της βιώσιμης ευημερίας.
– Της αλληλεγγύης και των κοινών αγαθών, ή της υιοθέτησης της συνεργατικότητας στο πεδίο των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και οικολογικών κοινών, με σεβασμό στις ατομικές ελευθερίες, στις παραδόσεις και στο νεωτερισμό.
– Του δικαιώματος της φύσης, ή του δικαιώματος όλων των έμβιων να ζουν και να εξελίσσονται στις συνθήκες του φυσικού τους περιβάλλοντος στο πλαίσιο του σεβασμού της «κοινότητας της ζωής» στο σύνολο της.
– Της προσαρμοστικότητας, ή της υποχρέωσης κάθε συλλογικότητας να προσαρμόζεται σε ότι απαιτεί η οικολογική βιωσιμότητα και η ισότητα απέναντι σε εσωτερικές και εξωτερικές τάσεις αλλαγής.
– Της επικουρικότητας και της βιοπεριφερειακότητας, ή της υιοθέτησης του μεγέθους των αστικών και των αγροτικών κοινοτήτων κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, διασυνδεδεμένων σε πολιτισμικό και βιο-περιφερειακό επίπεδο.
– Του διαδραστικού συσχετισμού, ή του συσχετισμού μεταξύ όλων των προαπαιτούμενων για την βιώσιμη ευημερία, περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών.

Στα «50 χρόνια Πολυτεχνείο» δεσμευόμαστε για ακόμη μία φορά ότι «θα είμαστε», θα αγωνιζόμαστε και θα διεκδικούμε ακόμη περισσότερο, ακόμη πιο δυνατά.

«Οικολογική Συμμαχία».
– Για την «Οικολογική Μετάβαση» σε μία κοινωνία βιώσιμης ευημερίας.
– Για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.
contact@oikologiki-symmaxia.gr
https://oikosymmaxia.blogspot.com

Διεκπεραιώσεις παντώς τύπου

site: kepiteasy.gr ή καλέστε μας στο 2104406069