Ζουγανέλης Ιωάννης : Τα Πλεονεκτήματα και Οι Προκλήσεις της Τηλεργασίας

*ο κ.Ζουγανέλης Ιωάννης είναι Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Διευθύνων Σύμβουλος της ΖΙCON Group (Accounting,Financial Planning,Βusiness Development Specialists) με έδρα στην (Στουρνάρη 49) Αθήνα και με υποκαταστήματα σε (Μιαούλη 1)Νέα Μάκρη ,(Νοταρά 36) Πάτρα και προσεχώς (Εδέσσης 2) Θεσσαλονίκη

Η τηλεργασία, ή αλλιώς το έργο εκτός του κλασικού γραφείου, έχει επανασχεδιάσει τον τρόπο που εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε στον σύγχρονο κόσμο. Με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών, οι εργαζόμενοι διατηρούν την ευελιξία να εργάζονται από απόσταση, ξεπερνώντας τα περιοριστικά πλαίσια του παραδοσιακού γραφείου. Ωστόσο, η τηλεργασία φέρνει και διάφορες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε καθώς εξελίσσεται.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η τηλεργασία στην Ελλάδα ρυθμίζεται από τον νόμο 4690/2020, που εισήγαγε το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της τηλεργασίας. Αυτός ο νόμος παρέχει τους νομικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της τηλεργασίας, προσδιορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων.

Κάποια από τα κυριότερα στοιχεία του νόμου 4690/2020 για τηλεργασία περιλαμβάνουν:

 1. Ορισμός της τηλεργασίας: Ο νόμος καθορίζει την τηλεργασία ως μια μορφή εργασίας, κατά την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να παράγουν εργασία μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή άλλων τεχνολογιών, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στον χώρο του εργοδότη.
 2. Συμφωνία Τηλεργασίας: Ο νόμος απαιτεί τη σύναψη γραπτής συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου για την εφαρμογή της τηλεργασίας. Η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εργασία στο σπίτι.
 3. Δικαιώματα των Εργαζομένων: Ο νόμος καθορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων που ασκούν τηλεργασία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον χρόνο ανάπαυσης, το δικαίωμα αποστολής ειδικών αιτημάτων για τηλεργασία, και το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.
 4. Ασφάλεια και Υγεία: Ο εργοδότης φέρει την ευθύνη για την παροχή ασφαλών συνθηκών εργασίας και την προστασία της υγείας των εργαζομένων που απασχολούνται με τηλεργασία.
 • Δικαιώματα Αποσύνδεσης: Έχουν το δικαίωμα να αποσυνδέονται από την εργασία τους και να μην λαμβάνουν εργασιακές επικοινωνίες, όπως email ή τηλεφωνήματα, κατά τις περιόδους ανάπαυσης, απεργιών ή άδειας. Επίσης, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα για την οργάνωση του χρόνου τους εντός των πλαισίων που ορίζονται από τη συμφωνία τηλεργασίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο νόμος δεν αποτελεί αποκλειστικά νομοθετικό πλαίσιο για την τηλεργασία. Η εφαρμογή της τηλεργασίας εξαρτάται επίσης από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εφαρμόζονται σε διάφορους κλάδους. Οι συλλογικές συμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικούς κανόνες και ρυθμίσεις για την τηλεργασία που πρέπει να τηρούνται από τους εργοδότες και τους εργαζομένους.

Ο νόμος για την τηλεργασία στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια για τη ρύθμιση του αναδυόμενου φαινομένου της τηλεργασίας και τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα και προστασία κατά την άσκηση αυτής της μορφής εργασίας. Είναι σημαντικό για τις εταιρείες και τους εργοδότες να τηρούν τις διατάξεις του νόμου και να εξασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας για τους τηλεργάτες.

Πλεονεκτήματα της τηλεργασίας:

 1. Ευελιξία και Εξοικονόμηση Χρόνου: Η δυνατότητα εργασίας από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή επιτρέπει στους εργαζόμενους να επιλέγουν το ωράριό τους και να εξοικονομήσουν χρόνο που θα καταναλωνόταν σε μετακινήσεις.
 2. Αύξηση της Παραγωγικότητας: Ορισμένοι εργαζόμενοι βρίσκουν την τηλεργασία πιο παραγωγική λόγω της ελλειμματικής διασποράς και της ησυχίας που προσφέρει.
 3. Μείωση του Αντικτύπου στο Περιβάλλον: Η μείωση των μετακινήσεων συνεισφέρει στη μείωση του κυκλοφοριακού φορτίου και των εκπομπών αερίων, συμβάλλοντας θετικά στο περιβάλλον.

Προκλήσεις της τηλεργασίας:

 1. Απομόνωση και Ελλείψεις Κοινωνικής Επαφής: Η έλλειψη φυσικής παρουσίας στον χώρο εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και μειωμένη κοινωνική επαφή με συναδέλφους.

Kούραση και Υπερβολικός Χρόνος Εργασίας: Η δυνατότητα να είμαστε πάντα συνδεδεμένοι μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό χρόνο εργασίας και αύξηση της κούρασης

 • Δυσκολία στη Διαχείριση του Χώρου Εργασίας: Η τηλεργασία μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη διαχείριση του χώρου εργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι πρέπει να βρουν έναν κατάλληλο χώρο στο σπίτι ή σε κοινόχρηστους χώρους για να εργάζονται άνετα και αποτελεσματικά.

Παρακολούθηση Απόστασης και Παραγωγικότητας: Κάποιες εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις σχετικά με τον τρόπο παρακολουθούν τους εργαζομένους τους και μετρούν την παραγωγικότητά τους ενώ εργάζονται από απόσταση.

Ασφάλεια Δεδομένων και Προστασία Ιδιωτικότητας: Η τηλεργασία μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας των εργαζομένων, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται προσωπικές συσκευές και δίκτυα για την εργασία.

Συμπεράσματα:

Η τηλεργασία αποτελεί ένα εξέλιξης θετικό φαινόμενο στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την εργασία μας. Οι ευελιξία και οι ευκαιρίες που προσφέρει η τηλεργασία είναι αναμφισβήτητες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε με προσοχή τις προκλήσεις που φέρνει μαζί της.

Παραθέτω μερικές επιπλέον συμβουλές και πρακτικές για τη βελτίωση της εμπειρίας της τηλεργασίας, που έχουν αποδειχθεί ότι λειτουργούν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως παραδείγματα:

 1. Ενθάρρυνση της Επικοινωνίας: Ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να διατηρούν την επικοινωνία μεταξύ τους και με τη διοίκηση μέσω τακτικών εικονικών συσκέψεων και Chat. Η χρήση εργαλείων συνεργασίας, όπως τα Microsoft Teams, το Slack και το Zoom, μπορεί να διευκολύνει την αποτελεσματική επικοινωνία.
  1. Οργάνωση Εικονικών Κοινωνικών Δραστηριοτήτων: Διοργανώστε εικονικές κοινωνικές δραστηριότητες, όπως εβδομαδιαία καφέ ή εικονικά παιχνίδια, για να βοηθήσετε τους εργαζομένους να δημιουργήσουν συναίσθημα ομαδικότητας και να μειώσετε την απομόνωση.
  1. Υποστήριξη της Ευελιξίας: Επιτρέψτε στους εργαζομένους να επιλέγουν τις πιο ευνοϊκές ώρες εργασίας που ταιριάζουν με το προσωπικό τους ωράριο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
  1. Διαχείριση του Χρόνου: Ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να οργανώνουν τον χρόνο τους με χρήση τεχνικών διαχείρισης του χρόνου, όπως το Pomodoro, για να διατηρούν την παραγωγικότητα και την ισορροπία.
  1. Συνεχής Εκπαίδευση: Προσφέρετε εκπαιδευτικούς πόρους και ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους σε συγκεκριμένους τομείς που απαιτούνται για την εργασία τους.
  1. Φυσική Άσκηση και Ανακούφιση από το Στρες: Ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να διατηρούν φυσική άσκηση και να χαλαρώνουν για να αντιμετωπίσουν το στρες που μπορεί να συνοδεύει την τηλεργασία.

Αυτές είναι μερικές πρακτικές που μπορείτε να εξετάσετε για τη βελτίωση της εμπειρίας της τηλεργασίας στην επιχείρησή σας. Θυμηθείτε πάντα ότι κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, οπότε είναι σημαντικό να προσαρμόσετε συγκεκριμένες πρακτικές που ταιριάζουν καλύτερα στην επιχείρησή σας και τις ανάγκες των εργαζομένων σας. Παράλληλα, μπορείτε να διεξάγετε ανοικτό διάλογο με τους εργαζομένους σας για να ανακαλύψετε ποιες πρακτικές θεωρούν πιο αποτελεσματικές και πώς μπορείτε να βελτιώσετε την τηλεργασία για όλους.

Επιπλέον, κάποιες εταιρείες έχουν υιοθετήσει μοντέλα υβριδικής εργασίας, συνδυάζοντας τηλεργασία και παρουσία στο γραφείο. Αυτό επιτρέπει στους εργαζομένους να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα και των δύο κόσμων, όπως την ευελιξία της τηλεργασίας και την κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεργασία που προσφέρει το γραφείο.

Επιπλέον, να λάβετε υπόψη τις αποστάσεις εργασίας για τους εργαζομένους που είναι απαραίτητες για την ομαλή τους λειτουργία. Καθιερώστε μηχανισμούς για να βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τις απαραίτητες συσκευές, λογισμικά και υποστήριξη για να εργάζονται αποτελεσματικά από το σπίτι.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να διοργανώσετε εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατάρτιση των εργαζομένων σας στην ασφάλεια δεδομένων και την προστασία των πληροφοριών, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται με συνείδηση τυχόν προβλήματα ασφάλειας.

Τέλος, συνεχίστε να παρακολουθείτε και να αξιολογείτε την εμπειρία της τηλεργασίας στην επιχείρησή σας, με τη συλλογή ανατροφοδοτήσεων από τους εργαζομένους και την προσαρμογή των πρακτικών ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Με τη σωστή στρατηγική και την υποστήριξη, η τηλεργασία μπορεί να γίνει μια επιτυχημένη και ικανοποιητική εμπειρία τόσο για τους εργαζομένους όσο και για την επιχείρηση σας. Ενθαρρύνετε τη συνεργασία και την ανοιχτή επικοινωνία με τους εργαζομένους σας για να κατανοήσετε και να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τα οφέλη της τηλεργασίας.

Επιπλέον, μπορείτε να ενθαρρύνετε τη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας στο σπίτι για τους εργαζομένους σας. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη διάταξη ενός ειδικού χώρου εργασίας με κατάλληλα έπιπλα και εξοπλισμό, όπως εργονομική καρέκλα και γραφείο. Επίσης, να ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να διατηρούν τον χώρο εργασίας τους καθαρό και οργανωμένο, για να διατηρούν την αίσθηση ευεξίας και αποτελεσματικότητας.

Επίσης, μην ξεχνάτε να προωθείτε την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Η τηλεργασία μπορεί να δημιουργήσει την περιέργεια να δουλεύουμε υπερβολικά πολύ ή σε χρονικά διαστήματα που δεν ταιριάζουν με τις προσωπικές μας ανάγκες. Ενθαρρύνετε τους εργαζομένους σας να τηρούν συγκεκριμένα ωράρια εργασίας και να πάρουν διαλείμματα, όπως θα έκαναν και στο γραφείο. Επίσης, προωθήστε τις αδειούλες και την ανάπαυλα, και δείξτε το παράδειγμα κάνοντας το ίδιο.

Διασφαλίστε ότι υπάρχουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της προσωπικής πληροφορίας των εργαζομένων σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή ασφάλειας δικτύου, τη χρήση ασφαλών λογαριασμών και την εκπαίδευση των εργαζομένων για την αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων ασφάλειας στον ψηφιακό χώρο.

Επίσης, εξετάστε τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας σας σχετικά με την τηλεργασία και βελτιώστε τις ανάλογα με τις ανάγκες και τις εμπειρίες των εργαζομένων σας. Προσφέρετε κατάλληλη κατάρτιση στους διαχειριστές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της τηλεργασίας και την υποστήριξη των εργαζομένων.

Τέλος, σημαντικό είναι να είστε ευέλικτοι και να προσαρμόζεστε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και συνθήκες. Η τηλεργασία είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη πρακτική και η ικανότητά σας να προσαρμόζεστε και να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις με ευελιξία και δημιουργικότητα θα σας βοηθήσει να διατηρείτε μια επιτυχημένη και αποτελεσματική εμπειρία τηλεργασίας.

Επιπλέον, συνεργαστείτε με τους εργαζομένους σας για να δημιουργήσετε μια κουλτούρα της τηλεργασίας που να ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη. Αναπτύξτε μηχανισμούς για να αναγνωρίζετε τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα των εργαζομένων σας, και προωθήστε μια ανοιχτή πολιτική ανταλλαγής απόψεων και ιδεών.

Αντιληφθείτε ότι η τηλεργασία μπορεί να επηρεάσει τον ψυχολογικό και συναισθηματικό κόσμο των εργαζομένων. Ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να μοιράζονται τις ανησυχίες τους και να ζητούν υποστήριξη όταν τη χρειάζονται. Επιδείξτε κατανόηση και συμπόνοια προς τις προσωπικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας.

Τέλος, μην παραβλέπετε την αξία του ανθρώπινου προσώπου στην τηλεργασία. Μπορεί να είναι εύκολο να απομακρυνθείτε από τις ανθρώπινες σχέσεις όταν εργάζεστε από το σπίτι, αλλά η καλή επικοινωνία και η επίτευξη αλληλοκατανόησης είναι κλειδιά για την επιτυχημένη τηλεργασία. Αποδίδετε προσοχή στις συνεργασίες, τις συνομιλίες και τις ομαδικές δραστηριότητες, που μπορούν να διατηρήσουν το συναίσθημα της ομάδας ζωντανό και την εργασία πιο ευχάριστη. Ελπίζω ότι αυτές οι συμβουλές και πρακτικές θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια θετική και αποτελεσματική εμπειρία τηλεργασίας για την επιχείρησή σας και τους εργαζομένους σας.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη τηλεργασία απαιτεί αφοσίωση, ευελιξία και δημιουργικότητα από όλα τα μέλη της ομάδας σας.

Καλή επιτυχία!

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

*Ο κ.Zουγανέλης Γιάννης είναι Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΖICON Group ( Accounting ,Financial Planning & Business Development  Specialists) . Kάτοχος Master of Science in Finance and Economics, Master in General Management , BSC in Business Administration & Organization.

Διεκπεραιώσεις παντώς τύπου

site: kepiteasy.gr ή καλέστε μας στο 2104406069