Αντώνης Δεληχάτσιος: Τοπική Αυτοδιοίκηση προκλήσεις και προοπτικές.

Αδιαμφισβήτητα ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας  μας.

Επίσης, θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι ο θεσμός αυτός έχει  πολλά  προβλήματα: λειτουργικά, γραφειοκρατικά, διοικητικά, οικονομικά.

Είναι όμως πραγματικά αυτοδιοικούμενοι οι Δήμοι, όταν επί της ουσίας εξαρτώνται οικονομικά από την κεντρική εξουσία, καθότι, κατά μέσο όρο, η κατανομή των εσόδων των Δήμων είναι 65% επιχορήγηση από το κράτος, η οποία καλύπτει τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, και το 35% από ίδιους πόρους ;

Με αυτά τα δεδομένα προφανώς και δεν είναι  αυτοδιοικούμενοι .

Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για να ανοίξει ο διάλογος για τη  μεταφορά πόρων από  το κράτος προς τους Δήμους, ώστε να έχουν οικονομική αυτοδυναμία. Ως παράδειγμα θα μπορούσα να αναφέρω τον ΕΝΦΙΑ.

Η κύρια πηγή χρηματοδότησης κατά 90% και πλέον των έργων που εκτελούνται στους Δήμους προέρχεται από ευρωπαϊκά προγράμματα και είναι αρκετά, ώστε να μπορούν να καλύψουν ολους τους τομείς αρμοδιοτήτων των Δήμων.

Το πρόβλημα ομως δεν είναι η εύρεση χρημάτων, αλλά η δυνατότητα απορρόφησής τους.

Η απορρόφηση των υπαρχόντων κονδυλίων είναι μία  πολύπλοκη και συνθέτη διαδικασία.

Ξεκινά από την διαπίστωση των αναγκών του Δήμου,  την ένταξή τους στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό, την ολοκλήρωση των μελετών, τις εγκρίσεις των μελετών ,την ένταξή τους στα αντίστοιχα προγράμματα και τέλος τις δαιδαλώδεις διαδικασίες δημοπράτησης.

Θεωρώ, οτι είναι απολύτως σαφές σε όλους μας, ότι για να υλοποιηθούν έργα στον Δήμο η σημαντικότερη προϋπόθεση είναι η εμπειρία του Δήμαρχου και ακολουθούν η συνεκτικότητα της συμβουλευτικής του  ομάδας και φυσικά το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρω, ότι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς, όπως στις τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες.

Η μακρά ενασχόληση και η εμπειρία του Δήμαρχου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι γνώσεις για τη λειτουργία της, για τις διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των έργων είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας και αποτελεσματικότητας.

Οι Δήμοι πλέον δεν είναι οι παλιές Κοινότητες που γνωρίζαμε.

Διαθέτουν και διαχειρίζονται μεγάλους προϋπολογισμούς , πρέπει να αντιμετωπίζουν μεγάλα και σύνθετα προβλήματα, αλλά και να διαγνώσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν απαιτείται να έχουν έμπειρη Διοίκηση, εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονα μέσα και μεθόδους Διοίκησης .

Χωρίς δισταγμούς και δογματισμούς με αξιοποίηση και του ιδιωτικού τομέα, όπου κρίνεται οικονομικότερος, ταχύτερος και αποτελεσματικότερος.

Άλλως, πως μπορεί να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των απορριμμάτων, της βιώσιμης κινητικότητας , της ψηφιοποίησης προς όφελος των Δημοτών.

Αντώνης Δεληχάτσιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Πορεία Πράξης-Στέργιος Τσίρκας.

Διεκπεραιώσεις παντώς τύπου

site: kepiteasy.gr ή καλέστε μας στο 2104406069